PSIHOTERAPIJA MARIBOR

URBAN ŠTIBERC

Srečo lahko najdemo tudi v najtemnejših časih, če se le spomnimo prižgati luč.

J. K. Rowling

Kaj je

psihoterapija?

Psihoterapija je proces, s pomočjo katerega klient v varnem in sprejemajočem okolju raziskuje svoj notranji svet, psihoterapevt pa ga na poti spremlja ter mu nudi podporo pri premagovanju duševnih stisk in izboljšanju kvalitete življenja. To klientu omogoči boljši stik s samim sabo, bolje razume vzroke svojih težav ter živi življenje v skladu s svojimi željami in vrednotami.

Integrativna relacijska psihoterapija v ospredje postavlja pomembnost odnosa med psihoterapevtom in klientom, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, sprejemanju in popolni zaupnosti. Z uporabo odnosno usmerjenih metod in intervenc psihoterapevt vodi klienta k integraciji odcepljenih delov osebnosti, ki nezavedno usmerjajo njegovo življenje in mu povzročajo duševno stisko. Poudarja celostno obravnavo posameznika, pri čemer se ne blažijo le simptomi, ampak odpravljajo tudi vzroki težav.

Kako poteka

psihoterapija?

Prvi korak v psihoterapiji predstavlja stik psihoterapevta in klienta preko telefona ali elektronske pošte. Temu sledi določitev termina uvodnega srečanja, klient pa pridobi tudi nekatere osnovne informacije o psihoterapevtskem procesu.

Uvodno srečanje je namenjeno spoznavanju klienta in terapevta ter pogovoru o željah in pričakovanjih klienta. Na njem prejme podrobne informacije o poteku psihoterapije in načinu dela. V kolikor klient presodi, da psihoterapija ustreza njegovim pričakovanjem, se pogovoriva o nadaljnjem sodelovanju in skleneva psihoterapevtski dogovor.

Psihoterapevtska srečanja običajno potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut. V kolikor je potrebno, se lahko pogostost in trajanje prilagodita glede na potrebe klienta. Če je le možno, potekajo srečanja vsak teden ob enakem času.

Trajanje psihoterapevtskega procesa se od posameznika do posameznika razlikuje. Nekateri s psihoterapijo zaključijo že kmalu po razrešitvi osnovnih težav, drugi pa zaradi želje po bolj celostni spremembi v psihoterapiji ostanejo dalj časa.

Urban Štiberc

magister psihologije

Po končanem magisteriju iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani sem podiplomski študij nadaljeval na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA). Sem član Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) ter Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Imam več let izkušenj na področju psihološke diagnostike ter uporabe psiholoških metod z namenom svetovanja in zdravljenja. Pri delu uporabljam sodobne, znanstveno utemeljene pristope, svoje znanje in spretnosti pa s pomočjo redne supervizije stalno izpopolnjujem.

Dejaven sem tudi na raziskovalnem področju, zanima me predvsem področje travme in vpliv težav v duševnem zdravju na kriminalno vedenje. Pri svojem delu s klienti sem zavezan Kodeksu poklicne etike psihologov, Etičnemu kodeksu Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo ter Etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Objave

Gregorec, A. in Štiberc, U. (2019). Primanjkljaj stika s sedanjostjo in navezanost na konceptualizirani jaz. V G. Žvelc (ur.), Terapija sprejemanja in predanosti: Čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji (str. 39-53). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kje lahko psihoterapija pomaga?

Klienti se za psihoterapijo odločijo iz različnih razlogov. Pogosto želijo zmanjšati vpliv neprijetnih občutij ali misli, ki jim onemogočajo, da bi polno zaživeli svoje življenje. Številne v današnjem hitrem tempu življenja močno obremenjujejo negativne posledice stresa, ki se odražajo tudi na telesni ravni v obliki psihosomatskih bolezni. Nekateri želijo izboljšati svoje medosebne odnose, spet drugi pa želijo raziskovati samega sebe in vlagati v osebnostno rast.

DEPRESIVNO RAZPOLOŽENJE

Pomoč pri soočanju z žalostjo, jezo, občutkih praznine in nihanjem razpoloženja.

MEDOSEBNI ODNOSI

Boljše razumevanje vplivov, ki jih imajo pretekli medosebni odnosi na nas ter vzpostavljanje kvalitetnejših odnosov z drugimi.

FOBIJE IN STRAHOVI

Podpora pri obvladovanju anksioznosti, paničnih napadov, fobij in strahov.

TRAVMATIČNI DOGODKI

Psihoterapija omogoča predelavo travmatičnih spominov in izkušenj v varnem, sprejemajočem okolju.

STRES IN NESPEČNOST

Z razumevanjem stresa in ustreznimi tehnikami lahko bistveno zmanjšamo negativne učinke, ki jih ima stres na naše duševno in fizično zdravje.

OSEBNOSTNA RAST

S pomočjo psihoterapije lahko izboljšamo samopodobo, razvijamo potenciale ter živimo življenje v skladu z lastnimi željami in vrednotami.

Cenik storitev

Uvodno srečanje

Uvodno srečanje traja 50 minut.

30€

Ura individualne psihoterapije

Ura psihoterapije traja 50 minut.

50€

Plačilo je možno z gotovino ali nakazilom na transakcijski račun.

Urban Štiberc s.p., psihoterapija in psihološko svetovanje

Letališka ulica 50, 2311 Hoče

Kontakt

Copyright (c) 2022. Urban Štiberc Psihoterapija. All Rights Reserved.